Vågenterapi-projektet

Velkommen til vores hjemmeside

om vågenterapi-projektet, som gennemføres i afdeling Q på Aarhus Universitetshospital Risskov i perioden 2014- 2017. I projektet undersøges effekten af at anvende vågen- og lysterapi som et supplement til vanlig behandling af patienter indlagt med depression.

Baggrund

Vågenterapi er en behandlingsmetode, der kan ophæve eller reducere depressive symptomer inden for timer, og i flere undersøgelser er det påvist, at op mod 60 % af patienterne responderede på vågenterapi. Metoden består i, at patienterne holder sig vågne en nat og den efterfølgende dag, i alt 36 timer, hvilket efterfølges af en nats søvn. Lysterapi, stabilisering af døgnrytmen, gentagne vågenterapier og antidepressiva har vist sig at kunne fastholde den akutte effekt af vågenterapi.

Metode

Projektet kommer til at omfatte 74 patienter, som ved tilfældig udvælgelse inddeles i to lige store grupper. Patienterne i interventionsgruppen gennemfører først tre gange vågenterapi i én uge, med en nats søvn imellem. De får desuden i hele projektperiodens ni uger lysterapi i 30 minutter hver morgen samt løbende støtte, vejledning og undervisning i at opbygge eller fastholde en stabil døgnrytme. Kontrolgruppen følger vanlig behandling. Patienterne udskrives, når de af afdelingens læger vurderes klar til det, men følges af projektets undersøgere i 9 uger.

Hvem kan deltage?

For at indgå i projektet skal man være indlagt i afsnit Q1 eller Q4 på Aarhus Universitetshospital, Risskov, have moderat til svær depression, have været i stemningsstabiliserende behandling i mindst en måned i anbefalet dosis (bipolare patienter), være 18-65 år, og kunne tale og læse dansk.

Man må samtidig ikke have aktive selvmordsplaner, panikangst, borderline-personlighedsforstyrrelse, psykotiske symptomer, alkohol- eller stofmisbrug, epilepsi, glaucom, blandingstilstand eller være gravid.

Hvem står bag projektet?

Projektet ledes af ph. d.-studerende Mette Kragh og gennemføres i samarbejde med projektsygeplejerske Camilla Wihlborg, projektsygeplejerske Dorthe N. Møller, overlæge Klaus Martiny, seniorforsker Tove Lindhardt og professor Poul Videbech.